SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ(2014/2 SAYI 20)

 

No Başlık Yazar            İncele
1 İç Kapak İçindekiler  
2 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HEDEF MALİYETLEME UYGULAMA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA

Durmuş ACAR, Hasan ŞENOL

3
YEREL YÖNETİMLERİN VERGİLENDİRME YETKİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

M. Ali DULUPÇU, Gökhan ÖZKUL, Hidayet ÜNLÜ, Meral SAYIN

4 MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE MESLEK MENSUPLARININ ETİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

A.Cüneyt ÇETİN, Sevinç ŞAHİN DAĞLI

5
SORUN TEMELLİ - ÇÖZÜM ODAKLI COĞRAFYA!
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Arif KEÇELİ, Faruk SARIUSTA

6 DIASPORA STUDIES IN SOCIAL SCIENCES: MODERNITY, POWER AND IDENTITY

Halil Saim PARLADIR, Devrim ÖZKAN

7 SENDİKACILIK VE TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ Ömer Akgün TEKİN
8 ÖRGÜT ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Recep KILIÇ, Engin BOZKAYA

9 YÖNETİMDE KAYIRMACI UYGULAMALAR: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

Arzu ÖZKANAN, Ramazan ERDEM

10 TÜRKİYE’NİN SEÇİLMİŞ ÜLKELER İLE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ (1990-2013) Canan ŞENTÜRK
11
BİR SÛFİ ŞAİRİN ŞİİRİ: HAŞİM BABA ÖRNEĞİ

Mehmet ÜNAL, Nurettin ÇALIŞKAN