SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ(2014/1 SAYI 19)

 

No Başlık Yazar            İncele
1 İç Kapak İçindekiler  
2 MÎRZÂ ŞAHRUH’A KARŞI DÜZENLENEN SUİKAST GİRİŞİMLERİ I Mustafa ŞAHİN
3 1914 ISPARTA-BURDUR DEPREMİNDE HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN YAPMIŞ OLDUĞU YARDIMLAR Cemal SEZER
4 XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA HAMİD SANCAĞINDA AİLENİN OLUŞUMU ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER Evren GOKÇE
5 ESKİ AHİT’TE TANRININ ÖDÜLÜ OLARAK ZENGİNLİK İDEALİ Kürşat Haldun AKALIN
6 KAMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM YÖNETİMİNE YÖNELİK ALGISI Uysal KERMAN , Sezai ÖZTOP
7 KOBİ’LERİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ Mehmet KARAHAN,Ömer Faruk ÜNAL , Mehmet METE
8 KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN SOSYAL POLİTİKA DİNAMİKLERİ ÜZERİNDE NEDEN OLDUĞU DEĞİŞİMİN ANALİZİ Hasan YÜKSEL
9 DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞU KİTAP SAYISI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Nail GÜNEY, Talat AYHAN,Mehmet KAYGANA,Esin Yağmur ŞAHİN
10 KUŞAKLARIN DEĞİŞEN YÜZÜ VEY KUŞAĞI İLE ORTAYA ÇIKAN YENİ ÇALIŞMA TARZI: MOBİL YAKALILAR Orhan ADIGÜZEL,H. Zeynep BATUR,Nisa EKŞİLİ
11 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FARABİ PROGRAMI FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE BEKLENTİLERİ Emine ÖZEL,Nida BAYINDIR,Samet DEMİR
12 ŞİFAHANEDEN HASTANEYE: Sağlık Kuruluşlarının Değişimine Genel Bir Bakış Haluk SONGUR, Tuba SAYGIN
13 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE OMBUDSMANLIK Durmuş Gökhan TURHAN,Serkan ÖKTEN
14 THE USE OF HISTORY IN NABOKOV’S LOLITA AND BELLOW’S HERZOG: FANTASY OR REALITY Faruk KALAY,Bülent C. TANRITANIR