SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (GÜL ÖZEL SAYISI)

No Başlık Yazar İncele
1

DERGİ KAPAĞI

 

 

2

SERAMİK SANATINDA GÜL YANSIMALARI

VE ÇİNİLERDE GÜL MOTİFLERİ

Murat BAYAZİT,

Betül COŞKUN

3

MİTOLOJİNİN GÜÇLÜ DALI :

GÜL

Dilek ÇETİNDAŞ

4

YUNUS EMRE DİVANI’NDA GÜL ETRAFINDA

OLUŞTURULAN TEŞBİHLER

Talip ÇUKURLU
5

ISPARTA KADINININ GÖNÜL DİLİ,

GÜL OYALARI VE YAPIMI

Nuray DEMİRBİLEK GÖKDOĞAN
6

NURULLAH GENÇ'İN “GÜL VE BEN”

İSİMLİ ESERİNDE “GÜL İMGESİ”

Abdulkerim DİNÇ
7

ISPARTA YÖRESİNDE YAĞ GÜLÜ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Osman GÖKDOĞAN
8

TÜRK DÜNYASINDA GÜL ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER

Saim SAKAOĞLU
9

TASAVVUFTA GÜL

Esma SAYIN

10 FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİNDE

GÜL VE GÜL BAHÇESİ

Selami TURAN,

Ahmet AKGÜL,

Kamile ÇETİN