SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2016/2 SAYI:24)

                                                                                         

No Başlık Yazar                                      İncele
  Dergi Dış Kapağı    
0 İç Kapak İçindekiler  
1

THE ORIGIN OF TERM BUDGET FOR BUSINESS ENTERPRISES: THE DEVELOPMENT OF BUSINESS BUDGETING FROM BEGINNING TO THE 1940S

A. Cemkut BADEM

2
AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKASININ YÖNETSEL BOYUTU: MACARİSTAN UYGULAMASI

Mustafa ATATORUN

3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENME MODELİNE YAKLAŞIMLARI

Fatih ÇINAR,
Ramazan BUYRUKÇU

4
LÜTFÎ’NİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ
 

Atila GÖKDEMİR

5 DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ

Aytaç PEKMEZCİ,
Kurtuluş BOZKURT

6

TASAVVUFÎ TEFSÎRLERDE MÜŞTEREK YORUMLAR –NEFS, KALP VE RUH’A İŞARET ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KUR’ÂN KELİMELERİ BAĞLAMINDA BİR ÇALIŞMA-

Mehmet Zeki SÜSLÜ

7 MUTLAK GÜÇ YA DA SINIRSIZ SORUMLULUK: DEVLET EGEMENLİĞİ VE ULUSLARARASI TOPLUMUN KORUMA SORUMLULUĞU

Adem Ali İREN,
Muharrem GÜRKAYNAK

8 TEMSİL TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SAHİPLİK YAPISININ İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI

Eda Oruç ERDOĞAN