SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2015/2 SAYI:22)

No Başlık Yazar            İncele
  Dergi Dış Kapağı  
0 İç Kapak İçindekiler  
1 EYLEMCİLERİN GÖZÜNDEN BİR SOSYAL HAREKET VE KENT HAKKI TALEBİ OLARAK TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ

Songül SALLAN GÜL, Merve SEZER,Özlem KAHYA NİZAM

2
ÇAĞDAŞ KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ FONETİK DEĞİŞİKLİKLER

Kuralay KUDERINOVA

3 HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTALARA YÖNELİK AYRIMCI TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ahmet ALKAN, Ramazan ERDEM, Rukiye ÇELİK

4
MODERNİZMİN KAMUSAL ALAN PARAMETRELERİ VE DİN
 

Kemaleddin TAŞ,
Handan (ÖZDEMİR) BERKÖZ

5 DİNİ İSTİSMAR EDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN RADİKALLEŞME SÜREÇLERİ

Oktay ÇELİK

6

İTALYAN SALDIRISINDA YUNANİSTAN’A TÜRKİYE’NİN YARDIMLARI (1940-1941)

Kadir KASALAK, Ramazan BAŞ
7 SENECA’DA FELSEFE VE ÖLÜM

Fatma Zehra PATTABANOĞLU

8 AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI VE “DİN/ DEĞER MERKEZLİ” AİLE EĞİTİMİ İHTİYACI

Zafer YILDIZ

9 ARAP EDEBİYATINDA TARİHÎROMANIN ORTAYA ÇIKIŞINDA MİLLİYETÇİLİK DÜŞÜNCESİNİN ETKİSİ Nevin KARABELA, Feyzettin EKŞİ
10
MARKA BİLİNİRLİĞİ, MARKA TERCİHİ VE KULLANIM NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: KASTAMONU İLİNDE BİR UYGULAMA

Ali Çağlar ÇAKMAK, Bekir ÖZKAN

11 İLLER BANKASININ İLBANK A.Ş.’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN BELEDİYE FİNANSMANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Vicdan Cevher KILIÇ, Hüseyin GÜL
12

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ VE İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Fatih ÇINAR
13

TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK BOYUTLARI İLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI: ÖRNEK İNCELEMELER

Mehmet SAĞIR, İlker TÜRKERİ