SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2015/1 SAYI:21)

No Başlık Yazar            İncele
0 İç Kapak İçindekiler  
1 SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK SAĞLAMADA KAYNAK TABANLI İHRACAT PERFORMANSI: TÜRKİYE İSO-500 İHRACATÇI İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, Ahmet SONGUR

2
İSTANBUL'UN ÖTEKİ YÜZÜ VE ARAFTAKİLER: SURİÇİ İSTANBUL'DA GÖÇ, YOKSULLU

Bülent ŞEN, Ayşe Alican ŞEN

3 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

Nuri ÖMÜRBEK, Yunus MAKAS, Vesile ÖMÜRBEK

4
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ZAMAN YÖNETİMİ: IRAK'IN KÜZEYİNDEKİ TÜRK ŞANTİYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 

Bülent AKYÜZ, Ömer Faruk ÜNAL, Mehmet METE, Fettah DOGER

5 BİR NAZİRE ÖRNEĞİ OLARAK TAŞLICALI YAHYA'NIN GÜLŞEN-İ ENVAR'I

Kadriye YILMAZ

6 E-TİCARETTE GÜVEN UNSURUNUN MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serdar AYDIN, Ezel DERER
7 UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN FARKLI REFAH DEVLETİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Düriye TOPRAK

8 TÜRKİYE İÇİN HDI BAĞLAMINDA 2008-2012 SOSYO-EKOONOMİK YENİLİK ENDEKSİ

Süha ÇELİKKAYA, Aykut SEZGİN, Murat Ali DULUPÇU

9 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISINDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ROLÜ: META TİYATRO VE ORTATORYO METAFORU Umut Can ÖZTÜRK
10
MODERN İLETİŞİMİN ARAYÜZÜ: SANAL İLETİŞİM SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN TOPLUMSAL İLİŞKİ KURMA BİÇİMLERİNE ETKİSİ (FACEBOOK ÖRNEĞİ)

Hatice DURAN OKUR, Metin ÖZKUL

11 MS 4.-7. YÜZYILLAR ARASINDA HAÇ MOTİFLERİNİN GELİŞİMİ Tuğba TAŞ, Fikret ÖZCAN
12 KUR'AN PERSPEKTİFİNDEN PUT EDİNME VE PUTLAŞ(TIR)MA PSİKOLOJİSİ Hasan Tahsin FEYİZLİ