SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2013/2 SAYI 18)

 

No Başlık Yazar            İncele
1 İç Kapak İçindekiler  
2 GÖLLER BÖLGESİNİN SESSİZ VE MAĞRUR BELDESİ BARLA: DESTİNASYON YÖNETİMİ BAĞLAMLI BİR ANALİZ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN, İlknur DOĞAN
3 5 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL KONUMLARININ ANNE BABALARININ KABUL RED DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Hülya GÜLAY OGELMAN, Feyza UÇAR ÇABUK
4 TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU VE TEMEL DİNAMİKLERİ Kenan ÖREN, Hasan YÜKSEL
5 PISIDIA ANTİOKHEİASI’NDA ÇOCUK TAŞIYAN PAGANİST KADINLARIN MERYEM’E EVRİLMESİ Mehmet ÖZHANLI
6 ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA TÜRK İSLAM TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE GÖNDERMELER Betül COŞKUN
7 ÇOCUK OYUNLARINDAKİ EBE ROLÜNÜN KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ Hatice BAYSAL
8 ADALET AĞAOĞLU’NUN HİKȂYELERİ’NDE KENTLEŞME Ayşe A.DİNÇ, Sezai COŞKUN
9 YENİ BELGELER VE ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA DENİZLİ VAK’ASI Bilal YILDIZ
10 SİGORTA SEKTÖRÜNDE DEĞERLEME YAKLAŞIMI: NET PRİM DEĞERLEME YÖNTEMİ VE SERMAYELEŞME DÜZEYİ Mehmet Kenan TERZİOĞLU
11 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİNDE ÇOCUK YURTLARINDAN ÇOCUK EVLERİNE GEÇİŞİN, ÇOCUKLARIN SOSYO-KÜLTÜREL VE PSİKOLOJİK GELİŞİMLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ISPARTA ÖRNEĞİ Öznur YAŞAR,Nihal DAĞDELEN
12 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFTA OTORİTEYİ SAĞLAMADA GÖSTERDİKLERİ TEPKİSEL DAVRANIŞLAR Ömine ÖZEL,Nida BAYINDIR,Ali ÖZEL
13 THE PERCEPTION OVER THE CHANGE OF AXIS IN TURKISH FOREIGH POLICY IN TERMS OF A LIBERAL PERSPECTIVE BETWEEN 2002-2010 Aydın AYDIN
14 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Hıdır ÖNÜR
15 ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KENT ETKİLEŞİMİ VE BİR MARKALAŞMA STRATEJİSİ OLARAK:BİLİM KENT UYGULAMALARI VE ISPARTA ÖRNEĞİ Orhan ADIGÜZEL,Döndü SÖNMEZ ÖZKAN