SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2013/1 SAYI 17)

 

No Başlık Yazar            İncele
1 İç Kapak İçindekiler  
2 YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ Abdullah EROĞLU
3
OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI İÇERİSİNDE 
AHKÂM DEFTERLERİ: GELİŞİM SEYRİ, MUHTEVASI VE ÖNEMİ
Ramazan GÜNAY
4 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Vedat Bal
5 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NUN YEREL DÜZEYDE ALGILANMASI: İZMİR VE MANİSA BAROSUNA KAYITLI AVUKATLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluç ÇAĞATAY
6 METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA MÜZİK SANATINDA ALINTI ve YENİDEN ÜRETİM M.Ayça ÖNAL
7 THE IMPACT OF FIXED ASSETS EXPENDITURES ON WORKING CAPITAL MANAGEMENT: AN APPLICATION ON MANUFACTURING ENTERPRISES IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İsmail ÇELİK
8 XVI. YÜZYIL MUSHAF GÜLLERİNİN SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN ÜÇ KUR’AN-I KERİM KAPSAMINDA İNCELENMESİ Ayşe Tanrıver CELASİN
9 ISPARTA AĞZINDA AYRILMA HÂLİ EKİ VE İŞLEVLERİ Ali ŞAVKLI
10
 
 BİR KİŞİ İKİ ŞAHSİYET: İBNÜ’L-ARABÎ
 
Burak Fatih AÇIKGÖZ
11
MALEZYALI MÜSLÜMAN ENTELEKTÜELLER VE HADİS METİN ÇALIŞMALARI: “İSLAMDAKİ KIZ KARDEŞLER” (SIS) ADLI HAREKETİN KADINLARI AŞAĞILADIĞINI İDDİA ETTİKLERİ HADİS METİNLERİYLE İLGİLİ YORUMLAMALARINA ÖZEL REFERANS
 
Aşır ÖRENÇ
12
JOHN LOCKE’UN SİYASET FELSEFESİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE BİR DENEME 
Hüseyin ARSLAN
13 YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HAKKINDAKİ ALGILARI: AMPİRİK ÇALIŞMA Ferah YILDIZ