SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2012/2 SAYI 16)

 

No Başlık Yazar İncele
1
İç Kapak İçindekiler
 
 
2 Grek ve Roma Dünyasında Gül Fikret ÖZCAN
3 2000-2011 Yılları Arasında Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Matematik Öğretimi Alternatif Yöntemleri İle İlgili makalelerin İçerik Analizi Yüksel YALÇINKAYA ,Hasan Hüseyin ÖZKAN
4 Eşkiyalar ve Osmanlı Devleti : Maraş Eyaleti Örneğinde Devlet Görevlendirmelerinin Eşkiyalık Faaliyetleri  ve Bunların Merkez - Taşra Yazışmalarındaki Yansımalar(1590-1750)  Süleyman DEMİRCİ , Hasan ARSLAN
5 12 Temmuz Beyannamesi'nin Siyasal Etkileri ve Önemi Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU
6 Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Ege Bölgesindeki Üniversite Öğrencilerinin İllere Göre Seçim Sıralaması Analizi Mustafa SOBA
7 Çünür Sulama Kooperatifinde Kooperatif - Ortak İlişkilerinin Analizi Adnan ERTAN , Muhammed Selçuk KAYA
8 Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Hürriyet BİLGE , Vedat BAL
9 TR61 Bölgesine Lojistik Açıdan Bir Bakış Bekir Sami OĞUZTÜRK , Behiç ÇETİN
10 Likidite ve Karlılık Arasındaki İlişki - İMKB 100 İmalat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma Arif SALDANLI
11 Evrensel Hizmetlerin Sunulduğu Piyasalarda Serbestleştirme ve Özelleştirme: Ekonomik  Etkinlik Açısında Bir Değerlendirme Ali Osman SOLAK
12 Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Selahattin KANTEN
13 İşçi Davranışlarının İşverenin İşten Çıkarma Kararı Üzerindeki Etkileri: Isparta İli Örneği Adem KORKMAZ , Orhun ÖZKARA
14 19. Yüzyıl Türk Yüksek Öğretiminde İşletme Eğitimi Ahmet Sait ÖZKUL 
15 11 Eylül 2001 Olaylarının Kanada ve Amerika Üniversitelerindeki İslamla İlgili Lisansüstü Çalışmalara Etkisi Mehmet Kamil COŞKUN
16 Hacı Bayram Veli'nin Şiirinde Şehir Metaforu Rifat OKUDAN