SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2011/2 SAYI 14)

No Başlık Yazar İncele
1 İÇİNDEKİLER...  
2 EDİTÖRDEN...  
3 DEMOKRAT PARTİ’NİN DIŞ POLİTİKADA  ALTERNATİF ARAYIŞI (1957–1960) Süleyman Seydi
4 I. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRK SİYASASININ  LİBERALLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRK-AMERİKAN  İTTİFAKININ ORTAYA ÇIKIŞI: BATI BLOĞUNA  GEÇİŞ Bahadır Eser,Özlem Demirkıran,Eda Çiçek
5 BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Fulya Akyıldız
6 KÜRESEL ULUSAL VE YEREL DÜZEYDE BİR İNSAN  HAKKI OLARAK ÇEVRE HAKKININ GELİŞİMİ Erdal Abdulhakimoğulları,Özcan Sezer,Mahmut Akpınar
7 LİBERAL DÜŞÜNÜR HAYEK’İN ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ VE BU PERSPEKTİFTEN YEREL YÖNETİMLERE BAKIŞI Fikret Çelik,Sefa Usta
8 “AB 2020” VE “VİZYON 2023” STRATEJİLERİNDE  İNOVASYON HEDEFLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ali Soylu
9 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN ÇİN  EKONOMİSİNE ETKİLERİ: ÇİN’İN BÜYÜME  STRATEJİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Serdar Öztürk
10 KÜRESEL ŞİRKETLERDE YENİ BİR YETKİNLİK ALANI OLARAK İŞLETME DİPLOMASİSİ YÖNETİMİ: SHELL, MAMPF FOODS VE COCA-COLA VAKALARI Ümmühan Kaygısız,Mehmet Dinç
11 ŞEKERLEME, KAKAO VE ÇİKOLATA ALT  SEKTÖRÜNDE İNOVASYON: BATI AKDENİZ  BÖLGESİNDE FİRMALARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI  PİYASALARDA GÜÇLÜ VE/VEYA ZAYIF KILAN  FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Nurdan Kuşat,Levent Kösekahyaoğlu
12 KİŞİSEL TUTUM,ÖZNEL NORM VE ALGILANAN DAVRANIŞ KONTROLÜNÜN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Adnan Kalkan
13 İŞE BAĞLILIK VE İŞTEN TATMİN AÇISINDAN  CİNSİYET ve SEKTÖREL FARKLILIK: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR   İNCELEME (ISPARTA ÖRNEĞİ)  Nilüfer Negiz,Aygen Oksay,Elvettin Akman
14 DİN HİZMETLERİNDE VERİMLİLİK VE KALİTE  AÇISINDAN HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ Ahmet Emin Seyhan
15 KOBİ’LERDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA  PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ Osman Ayhan,M.Nurettin Alabay
16 MADDİ DURAN VARLIKLARIN  KOBİ’LER İÇİN UFRS, TAM SET UFRS VE  VERGİ USUL KANUNUN’DA (VUK) ARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Gençtürk,İsmail Çelik,Nagihan Karaman
17 MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİNE YÖNELİK  PARADİGMALAR: LİTERATÜR İNCELEMESİ Gökhan Dökmen