SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2011/1 SAYI 13)

No Başlık Yazar İncele
1 MUSA ÇELEBİ’NİN RUMELİ’YE GEÇİŞİNDE HIRİSTİYAN AKTÖRLERİN ROLÜ (1403-1410) Nilgün Elam
2 İNÖNÜ DÖNEMİ BASIN HAYATI VE1948-50 ARASINDA CHP İLE MUHALEFET ARASINDA BASIN ALANINDA YAŞANAN TARTIŞMALARDA MERZİFON ÖRNEĞİ Kadir Şeker
3 VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E- KATILIM OLGUSU Naci Karkın,Hüseyin Serhan Çalhan
4 2008 EKONOMİK KRİZİ VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ Dilek Memişoğlu,Ayşe Durgun
5 KÜRESEL KRİZ SÜRECİN DE İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNİN FİNANSAL SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ) Ali Cüneyt Çetin,Yılmaz Akyüz,Erhan Genç
6 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ İKİ REFORMSAL KAVRAMIN MELEZLENMESİ: SÜREÇ DANIŞMANLIĞINDA OLUMLU SORGULAMA YAKLAŞIMI Orhan Adıgüzel,Umut Can Öztürk
7 E-TİCARET STRATEJİSİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN GÖRÜNÜMÜ Bekir Sami Oğuztürk,Ali Murat Alparslan
8 DEĞER YARATAN FAALİYETLER AÇISINDAN İŞLETME BAŞARISI: ÇİMENTO SANAYİİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA İsmail Bekci,Ercüment Doğru
9 TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİSİ DIŞ TİCARET REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Gökhan Özdamar,Mesut Albeni
10 KİŞİSEL TUTUM, ÖZNEL NORM VE ALGILANAN DAVRANIŞ KONTROLÜNÜN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Adnan Kalkan
11 SPORLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ZORUNLU TAHKİM YOLU: TAHKİM KURULLARI VE KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ ÜZERİNE Abdullah Uz
12 KURUMSAL SÖYLEMİN RASYONEL TEMELLERİ: YENİ KURUMSAL KURAM BAĞLAMINDA RASYONALİTE TARTIŞMASI Kerim Özcan
13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İrfan Ateşoğlu