SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2010/1 SAYI 11)

No Başlık Yazar İncele
1

ZİNA HAKKINDAKİ  BİR ÂYETİN  İLETİŞİM  PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN TAHLİLİ

Celalaettin Divekçi
2 TÜRKİYE’DEKİ TEKNOKENTLERİN MEVCUT DURUMUN İNCELENMESİ Murat Kemal Keleş  
3 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN ÇİN EKONOMİSİNE ETKİLERİ: ÇİN’İN BÜYÜME
STRATEJİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ  
Serdar Öztürk   
4

KİŞİLİK, DUYGUSAL ZEKA VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI

ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İlker Çarıkçı,

Selahattin Kanten

 
5

YÖNETİCİYE BAĞLILIKTA YÖNETİCİYE GÜVENİN ETKİSİ:

YAPISAL  EŞİTLİK MODELİ İLE BİR ANALİZ

Kürşat Özdaşlı,

Serkan Yücel

 
6 OKUL MÜDÜRLERİNİN DENGE STRATEJİLERİ VE YETERLİK İLİŞKİSİ Nail Yıldırım  
7

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE AİT İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇALIŞAN

PERFORMANSINA ETKİLERİ: KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Haluk Tanrıverdi,

Orhan Adıgüzel,

Münire Çiftçi,

8

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE

ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Fatma Başalan İz,

Tangül Aytur Özen

 
9

GENÇ TÜKETİCİLERİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGILAMALARININ

CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:MCDONALD’S VE BURGER KING

Nihan Özgüven,

Ezgi Karataş

 
10

DEVLET MUHASEBE SİSTEMİ ALANINDA YAŞANAN

GELİŞMELERİN ÜLKE DENEYİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özen Akçakanat
11 BİLÂL EFENDİ’NİN KISSA-İ YÛSUF U ZELÎHÂ’SININ TUNUS NÜSHASI

Selami Turan,

Kamile Çetin