SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2009/2 SAYI 10)

No Başlık Yazar İncele
1 GİRİŞ..  
2 İÇİNDEKİLER...  
3 EDİTÖRDEN...  
4

TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞLENCE ve BİRLİK UNSURU OLARAK DÜĞÜNLER

Oktay Berber
5

İŞLETME BÖLÜMLERİNDE VERİLEN EĞİTİMİN GİRİŞİMCİ

ADAYI ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İsa İpçioğlu,

Atıl Taşer

6

KAMU ETİĞİ AÇISINDAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN

SUNULAN “e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi” NiN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murşit Işık
7

ÇALIŞANLARDA MOBBİNG (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ALGISI:

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BiR ARAŞTIRMA

İlker H. Çarıkçı,

Hüseyin Yavuz

8

ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ GIDA HİZMET SEKTÖRÜNDE

ÇALIŞAN ESNAFIN SORUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ayşegül Baykul,

Murat A.Dulupçu

9

ŞİİR ve DİL  (Arap Edebiyatı) BAŞLIKLI ESERE

ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Nevin Karabela
10 BİLGİ TOPLUMU EĞİTİM PROGRAMLARI Hasan Hüseyin Özkan
11

KÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME ÇAĞINDA YEREL

DEMOKRASİ VE KENTSEL YAŞAM

Hüseyin Koçak
12

2008 KÜRESEL KRİZİNİN KOBİ’LERDE YARATTIĞI ETKİLER

VE KRİZ YÖNETİMİ: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Meltem Karaatlı