SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2009/1 SAYI 9)

No Başlık Yazar İncele
1 GİRİŞ...  
2 EDİTÖRDEN...  
3

BİR E-DEVLET HİZMETİ OLARAK E-MALİYE

UYGULAMALARININ ALGILANMASI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

Ali Yavuz,

Oğuzhan Çarıkçı

4

PORTER'IN "KARO" MODELİNİN ISPARTA

ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNE UYGULANMASI

Hidayet Keskin,

Hakan Demirgil

5 BASINDA "FACEBOOK İSTİSMARI" VE TOPLUMDAKİ YANSIMALARI

Mustafa Şahin,

Serkan Volkan Sarı

6

ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL

VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Kemal Poyraz,

Hakan Kara

7

KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDE İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNİN

FİNANSAL SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)

Ali Cüneyt Çetin,

Yılmaz Akyüz ,

Erhan Genç

8

TÜRK HUKUK TARİHİNDE DEVLET TEORİSİNİN MEZHEP

DOKTRİNİ ÇERÇEVESİNDE TEMELLENDİRİMİ

-Tarsûsî’nin Tuhfetü’t-Türk Adlı Eseri Çerçevesinde Bir Analiz-

Muharrem Kılıç
9

BELEDİYELERİN SOSYAL HİZMET VE YARDIMLARINDAN

FAYDALANAN BİREYLERİN HİZMETLERE YÖNELİK

ALGILARI: ISPARTA ÖRNEĞİ

Uysal Kerman,

Eda Çiçek

10 İŞ – AİLE ÇATIŞMASININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ

İlker H.Çarıkçı,

Özlem Çelikkol

11

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SINIFTA ZAMAN KAYBETTİREN ETKİNLİKLER

Sait Taş
12

ŞİİRLE KAZANÇ YOLUNA ZUHEYR B. EBÎ SULMÂ

İLE  ELMUTENEBBÎ’NİN  YAKLAŞIMI

Sevim Özdemir
13

MODERN MÜZİK BESTECİLERİNİN YENİLİK ARAYIŞLARINDA

GELENEĞİN VE DİNLEYİCİ ETKENİNİN YERİ

E.Filiz Dürük