SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2007/2 SAYI 6)

No Başlık Yazar İncele
1 KAPAK...  
2 GİRİŞ...  
3 İÇİNDEKİLER...  
4 MEVLÂNÂ’NIN AHLÂK ÖĞRETİSİNDE İYİ VE KÖTÜ KAVRAMLARI Nejdet Durak
5 TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE MİSYONLARININ OLUŞUMU Ömer Lutfi Antalyalı
6 E-TİCARET STRATEJİSİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN GÖRÜNÜMÜ Bekir Sami Oğuztürk
7

ÇOK SESLİ (ALAFRANGA) MÜZİĞİN TÜRK TOPLUMUNAGİRİŞ SÜRECİ ve

SARAYIN ETKİSİ TÜRK MÜZİĞİNİN TARİHTEKİ YERİ

Süleyman Sırrı Güner
8

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA  STANDARTLARI UYGULAMASINDA

GELİNEN AŞAMA VE GÖLLER BÖLGESİKOBİ’LERİNDE  MUHASEBEDEN

SORUMLU YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARI

Hayrettin Usul,

Ozan Özdemir

9

LİDERLİĞİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İÇİNDE DEĞİŞİMSEL

BOYUTTA DEĞERLENDİRİLMESİ

Nezih Metin Özmutaf
10

19.YÜZYILIN İLK YARISI (1823) YILI İSTANBUL LİMANI VE

DİĞER LİMANLARIMIZ ARASINDA Kİ BİR HAFTALIK DENİZ TİCARİ

TAŞIMACILIĞININ ANALİZİ

Hüseyin Topuz
11 GENDER EFFECT ON WORK FAMILY CONFLICT AMONG MANAGERS

Ömer Lutfi Antalyalı,

İlker H.Çarıkçı

12

BÖLGESEL KALKINMA, TURİZMİN İLİŞKİSİ VE GÖLLER BÖLGESİ

KALKINMASINDA ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN

KULLANILABİLİRLİĞİNE  YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Seyhun Doğan,

Zafer Yıldız

13 12 EYLÜL ve MERKEZ SAĞ Hüseyin Çavuşoğlu
14

SARIKAMIŞ’IN KIŞ SPORLARI TURİZMİ POTANSİYELİ

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali Dursun Aydın
15

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ

YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

Selim Adem Hatırlı,

Erdoğan Öztürk,

Ali Rıza Aktaş,

16 ISPARTA’DA KADINLAR YAZIN NASIL EĞLENİRLER? Hikmet Turhan
17

ZEYNİZADE MEHMET HAZIK EFENDİ’NİN “TERBİYE

(Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Fikriye, Terbiye-i Ahlakiye)”ADLI

ESERİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ

Zeynizade Mehmet Hazık
18

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME

STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

Veysel Okçu,

Mustafa Kahyaoğlu