SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2007/1 SAYI 5)

No Başlık Yazar İncele
1 EDİTÖRDEN...  
2 YAHVEİZMDEKİ VAHİY YASASININ YAŞAMA TARZINI RASYONELLEŞTİRMESİ Kürşad Haldun Akalın
3

REKABET SÜRECİNİN DİNAMİK BOYUTU,

BİLEŞENLERİ ve DİNAMİZMİ SÜRDÜREBİLME YOLLARI

Nevriye Altuntuğ
4 SUÇ VE KENT İLİŞKİSİNE AMPİRİK BAKIŞ:LİTERATÜR TARAMASI

İrem Ayhan,

K.Mert Çubukcu

5

PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE PRİM SİSTEMİ

UYGULAMASININ HİZMET SUNUMUNA,

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEHASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ:

ISPARTA SAĞLIK OCAKLARINDA BİR ARAŞTIRMA

Ali Cüneyt Çetin,

Hüseyin Sağlam

6 FRANSA’NIN GÜVENLİK POLİTİKASI: DE GAULLE DÖNEMİ (1958-1969) Özlem Demirkıran
7 ISPARTA TURİZMİNİN SWOT ANALİZİ Ayşe Durgun
8 LİDER KİŞİLİK: GANDHİ

Nesrin Gökben Çetin,

Ertan Beceren

9 TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİM SÜRECİ VE BÖLGESEL DAĞILIMI Sevil Sargın
10

MUHASEBE PROGRAMINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN

PROFİLİ VE BEKLENTİLERİ: SDÜ ÖRNEĞİ

Hasan Şenol,

Ömer Kürşad Tüfekçi

11

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ:

Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

Ahmet Ergülen,

Halim Kazan