SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2006/2 SAYI 4)

No Başlık Yazar İncele
1

BİLGİ TOPLUMU SÜRECİNDE İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE BAKIŞ AÇILARININ ANALİZİ: BURDUR ÖRNEĞİ

Durmuş Acar,

Osman Tuğay 

2

İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN TESTİ:

TÜRKİYE VE YENİ GELİŞEN EKONOMİLERİN ÜZERİNE

KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Levent Köskahyaoğlu,

Canan Şentürk

3

2001 KRİZİNİN EKONOMİK VE SİYASİ YÖNLERİ ÜZERİNE

BİR DEĞERLENDİRME ÇABASI

Hidayet Keskin,

Hakan M.Kiriş,

Canan Şentürk

4

PARLAMENTER SİSTEMDE

YASAMA MECLİSİ ÜYELERİNE TANINAN AYRICALIKLAR

Gökhan Kalağan
5

KÜRESELLEŞEN ÇEVRESEL KRİZE,HAKİM PARADİGMA DIŞI

BİR BAKIŞ OLARAK DERİN EKOLOJİK YAKLAŞIM

Orçun İmga
6

SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI TERÖRİZMİN 

DÖNÜŞÜMÜ VE TERÖRİZMLE MÜCADELE

Serhan Yalçıner
7

BİR BAŞARI ÖRNEĞİ OLARAK

FİNLANDİYA ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİNİN ANALİZİ:

AKTÖRLER ,ROLLER ,GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

Onur Sungur
8

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇEVRESİNDE

ÇEVRE POLİTİKALARI VE MALİ ARAÇLAR

Düriye Toprak
9

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA

ÜSTÜNLÜĞÜNÜN VE MÜŞTERİ SADAKATİNİN

YARATTIĞI DEĞER:ISPARTA İLİNDE BİR UYGULAMA

Nezihe Tüfekçi,

Kürşad Tüfekçi

10 KENTSEL YAŞAM KALİTESİ VE BELEDİYELER:DENİZLİ KARŞIYAKA ÖRNEĞİ

Pınar Savaş Yavuzçehre,

Sülün Evinç Toprak