SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2006/1 SAYI 3)

No Başlık Yazar(lar) İncele
1

İLETİŞİM VE HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISIYLA

HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ  VE İLİŞKİSİ; 

BİR EĞİTİM HASTAHANESİ ÖRNEĞİ

Ahmet Gezergün,Bayram Şahin,

Dilaver Tengilimoğl,

Ertuğrul Bayer,Cesim Demir

2

BELEDİYE GELİRLERİ İÇİNDE  BORÇLANMANIN

YERİ VE BÜTÇESEL ETKİLERİ: ISPARTA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Ceyda Şataf,Murat Dulupçu,

Ali Yavuz

3

YERLEŞİM  BİRİMİNİN  SEÇMEN TERCİHLERİNE  ETKİLERİ

BAĞLAMINDA  KENT VE KÖY SEÇMENLERİ

ISPARTA KENTİ VE KÖYLERİ  ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI

Hakan M. Kiriş
4 ÇATIŞMALAR ÇAĞI:DİN BİLİM İLİŞKİSİ Kevser Çelik
5

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE

ÇALIŞMA SERMAYESİ VE FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Ali Cüneyt Çetin,İsmail Çelik,

Murat Kaya

6 PRENS Ceyda Şataf
7 GELECEĞİN TOPLUMUNDA YÖNETİM Serpil Düzenli
8 BİR LİDER OLABİLMEK Burcu Ateş Aslantaş
9 BİLİMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Gamze Göçmen
10  İDEALLER VE İDEALİSTLER Çev:Ömer Şekerci
11 ÜNİVERSİTE NEDİR ? Levent Aytemiz