SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSU BÜRO YÖNETİMİ II ÖZEL SAYISI

No Başlık Yazar İncele
1 Dergi Kapağı  
1 BÜROLARDA TEKNOLOJİK AĞ TEMELLİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YARATTIĞI LİDERLİK DAVRANIŞ ALGISI VE İŞ DOYUMU: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ BÜROLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Songül YANIK ,Akan YANIK ,Ayşegül Aslıhan KIZILCIK
2 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI Ömer Cenap ÖZDEMİR
3 BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ İlham YILMAZ,Evrim MAYATÜRK AKYOL
4 BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ Filiz Özlem ÇETİNKAYA,Meryem DÜĞER
5 BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ Sevim ÇEVEN ,Kezban ÖZER
6 ANTROPEMETRİK ÖLÇÜLERE GÖRE BÜRO MASASI VE SANDALYESİ Ali TELLİ ,Süleyman ŞENOL
7 ÇALIŞANLARIN BÜRO MALZEMELERİNİ KULLANIMINDAKİ ERGONOMİK FARKINDALIKLARI VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hilal YAKUT
8 OFİS ORTAMINDA İKLİMLENDİRMENİN ÇALIŞANLARA ETKİSİ M. Ziya YAKUT,Reşat SELBAŞ ,Gamze YAKUT
9 BÜRO ERGONOMİSİNİN VE YERLEŞİMİNİN BÜRO ÇALIŞANLARININ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI: SANDIKLI İLÇESİ ÖRNEĞİ Yunus YILAN
10 KÜRESELLEŞMENİN BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MESLEĞİNE ETKİLERİ: BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİR TARTIŞMA Sefa Salih BİLDİRİCİ,Barış AYTEKİN
11 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN FAYDALI KULLANIMINDA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIKLARI Filiz KARPUZ,Ali AKAY,Melek YAZICI
12 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Cumhur ERDÖNMEZ,Dilek KEKEÇ MORKOÇ
13 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: ATABEY MYO ÖRNEĞİ Münire ÇİFTÇİ,Gülnihan Ölmez KIYICI,Ezgi CEVHER
14 PSİKOLOJİK ŞİDDETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BÜRO SEKRETERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* Ömer Faruk ÜNAL,Zeynep KARAOĞUL
15 TIBBİ SEKRETERLERİN DOKTOR-HASTA İLETİŞİMİNE BAKIŞ AÇILARI(BURDUR DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ) Ramazan ERDEM ,Meral BEKTAŞ,Pınar ERKAL
16 BİLGİ TOPLUMUNDA SEKRETERLİK MESLEĞİNE GENEL BAKIŞ Ömer KARADEMİR ,İsmail KARAKULLE
17 MESLEKLERİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İMAJLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YETERLİ Mİ?(SEKRETERLİK MESLEĞİ ÖRNEĞİ) Ayşe ÇAY ATALAY
18 SEKRETERLERİN İŞE ALINMASINDA ARANAN NİTELİKLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KARİYER.NET ÖRNEĞİ Ezgi CEVHER
19 SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ Zişan KORKMAZ ÖZCAN