SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ I ÖZEL SAYISI

No Başlık Yazar İncele
1 Dergi Kapağı  
1 ALMENA VE ACAR METOTLARI İLE ON PARMAK KLAVYE ÖĞRENENLERİN PERFORMANS GELİŞİM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Sami ACAR , Hülya GÜRSOY
2 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI BÜROLARIN ERGONOMİ-VERİMLİLİK İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yasin ÇAKIREL,Pınar ÖZDEMİR KARACA,Öznur AYDINER ÇAKIREL,İbrahim ÇAKIR
3 EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI Hasan H. ÖNDER ,Melike GÜL,Gizem ERGÜLDÜRENLER
4 YÖNETİCİ ASİSTANI MESLEĞİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE BİR UYGULAMA DENEMESİ: HARMANLAMA EĞİTİMİ YAKLAŞIMI Murat Yusuf UÇAN
5 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI MODÜLLERİNE AİT UYGULAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETİM AMAÇLARINA UYGUNLUKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BÜRO HİZMETLERİ DERSİ ÖRNEĞİ Eriman TOPBAŞ
6 BÜRO YÖNETİMİNDE WHISTLEBLOWING VE ETİK İLİŞKİSİ Serpil ÇİĞDEM
7 DÜNYADAKİ “BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI” EĞİTİM PROGRAMLARINA GENEL BAKIŞ Muhammed Serhat SEMERCİOĞLU
8 DEĞİŞEN DÜNYADA YÖNETİCİ ASİSTANININ ETKİNLİĞİNDE VE ETKİLİLİĞİNDE MÜZAKERE YETENEĞİNİN ROLÜ Murat Yusuf UÇAN
9 YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM EĞİLİMLERİNİN YÜKSEK-DÜŞÜK BAĞLAM AYRIMI İLE ÖLÇÜLMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA Nezihe TÜFEKCİ,Ömer Kürşad TÜFEKCİ
10 ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN BÜRO ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Mehmet ALTINÖZ,Serdar ÇÖP,Demet ÇAKIROĞLU,Ferda KERVANCI ,Nuray KESKİN
11 SİNİZM, TÜKENMİŞLİK VE KİŞİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI KAPSAMINDA BİR İNCELEME Hale ALAN , Cemalettin Öcal FİDANBOY
12 ÖRGÜT ÇALIŞANLARI, ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması İlker H. ÇARIKÇI ,Meral BEKTAŞ,Berna TURAK
13 ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİLİMSEL KONGRE TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLARI VE E-KONGRE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Sami ACAR ,Nimet Özgül ÜNSAL
14 UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME ORTAMININ KABULÜ İLE BİRLİKTELİK DUYGUSUNUN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ Arzu ÖZKANAN,Adeviye ERDOĞAN
15 UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ERGONOMİK PROFİLLERİ Betül ÖZAYDIN ÖZKARA,Güray TONGUÇ ,Orkun ÖZKARA
16 UZAKTAN EĞİTİM DERS İÇERİKLERİNDE BİLİŞSEL ERGONOMİ VE KULLANILABİLİRLİK Hanife ÇİVRİL,Emine ARUĞASLAN,Gamze YAKUT
17 UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE İSTİHDAM BEKLENTİLERİ: SDÜ ÖRNEĞİ Osman DABAN ,Selim Adem HATIRLI
18 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN LİDERLİK TARZLARINA İLİŞKİN EĞİLİMLERİNİN ANALİZİ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Fatma ATIGAN