Yazım Kuralları

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

YAZIM KURALLARI

1.Genel Bakış: Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dahil 30 sayfayı aşmamalıdır. Yazılar Word formatında "Times New Roman" karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmanın tümünde, kenar boşlukları sol 5 cm, sağ 4,5 cm, üst 5 cm, alt 6 cm olmalıdır.

2. Başlık:Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak Times New Roman 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

3. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i:Makalenin yazarı/yazarları, soy isim büyük harfle olacak şekilde ana başlığın altında koyu ve sağa yaslı şekilde yazılmalıdır. Varsa akademik unvan ile birlikte, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi tam ve açık olarak dipnot ile ilk sayfanın altında 9 punto büyüklüğünde belirtilmelidir. Dipnotta sorumlu yazar belirtilmelidir.

4. Özet:Yazının birinci sayfasında, Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet ile özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler tek satır aralığında, 10 punto, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özet/Abstract başlığı büyük harfler ile, koyu şekilde ortalayarak yazılmalı, öncesi ve sonrası 0nk olmalıdır. “Anahtar kelimeler/Keywords” başlıkları koyu ve italik, anahtar kelimeler italik yazılmalıdır.

5. Bölüm Başlıkları:Bölüm ve alt başlıklar 11 punto, koyu, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Sadece bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların her kelimesinin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır. Girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel: İlk satır 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.

6. Ana Metin:Paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel: İlk satır 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları en altta ve ortada olmalıdır.

7. Tablolar ve Şekiller:Şekil ve tablo başlıkları tablo ve şekil sınırlarını açmayacak şekilde, 11 punto, koyu, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere ve tablonun üst çizgisi ile tablo adı arasında 1 satır aralıklı; iki yana hizalı şekilde tablo ve şekillerin üzerine yazılmalıdır. Her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 9 punto ve bibliyografik bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 9–11 punto aralığında olmalıdır. Tablo başlıkları üstte ve önceki paragrafla 6nk tablo ile 0nk aralıklı olmalıdır. Altında gösterilen kaynak ise tablo ile 0nk, sonraki paragrafla 6nk aralıklı olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.

8. Atıflar:Atıflar metin içerisinde APA yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (İren, 2013: 5), (Korucu ve Sezer, 2011: 15), (Bayram vd., 2000: 10-12), (DPT, 2004: 32).

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

9. Örnek Makale Şablonu: Örnek şablonu indirerek bunun üzerinde değişiklik yaparak makalenizi oluşturunuz. Örnek şablonu indirmek için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 27/02/2013
Okunma Sayısı: 23706