SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2022/2 SAYI: 43)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2022/2 SAYI: 43)

Yazar - Makale Sayfa  Dosya
İçindekiler - İç Kapak     

Reyhan ÖZEŞ ÖZGÜR,  Mehmet ZANBAK

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE LİDER İHRACATÇI SEKTÖRLERİN DİKEY UZMANLAŞMA PAYLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

1-22 PDF

Uğur İHTİYAROĞLU

SİYASİ PARTİLERİN YASAMA ve YÜRÜTME ORGANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

23-43 PDF

Nida DEMİRBAŞ KALKAN, Şefika ÖZDEMİR

MARKALARIN GERÇEK ZAMANLI PAZARLAMA STRATEJİLERİ KAPSAMINDA TWİTTER PAYLAŞIMLARI: COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

44-78 PDF

Fatih ÇELİK

YEREL KALKINMADA İZMİR TARIM MODELİ’NİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ

79-111 PDF

Gökhan YEŞİLMEN

SULTAN II. ABDÜLHAMİD ve II. MEŞRUTİYET DÖNEMLERİNDE OSMANLI DEVLETİ ve FAS İLİŞKİLERİ

112-129 PDF

Sabır GÜLER SEVLİ

PLATON’DAN HRİSTİYANLIK FELSEFESİNE, MACHİAVELLİ’DEN HOBBES’A: İNSAN DOĞASI ÜZERİNDEN İKTİDARI MEŞRULAŞTIRMAK

130-159 PDF

Aytakin MAMMADLI, Yeşim HELHEL

FINANCIAL FAILURE in TOURISM ENTERPRISES REGISTERED in BORSA ISTANBUL (BIST)

160-185 PDF

Burcu GEDİKLİ

KÜRESELLEŞME ve ADİL TİCARET

186-216 PDF

Ali ERCAN, Mustafa DOĞANER

İLİŞKİ KALİTESİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: ENDÜSTRİYEL PAZARDA BİR UYGULAMA

217-251 PDF

Abdullah KILIÇARSLAN,  Mustafa Çağrı SUCU

LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİ ile FİRMALARIN BAŞARILI ve BAŞARISIZ OLMA DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: BİST 100 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

252-274 PDF

Özlem ŞENEL

HİZMET KALİTESİ ALGISININ TÜKETİCİLERİN POZİTİF E-WOM EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRİPADVİSOR SİTESİNDE RESTORAN KIYASLAMASI

275-299 PDF

Merve KOÇ

DEVLER MASALLARDA CÜCELER ARAMIZDA: CÜCELİĞİ OLAN ERKEKLERİN AYRIMCILIK DENEYİMLERİ

300-327 PDF

Murat TURNA

METİN ELOĞLU’NUN ŞİİRİNE DAİR

328-360 PDF

Zahide GENÇTÜRK

TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

361-394 PDF

Ferhat DURMAZ,  Murat GÜL

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (1991-2011): GÜVENLİK MERKEZLİ YAKLAŞIMDAN İŞBİRLİĞİNE

395-428 PDF

Hakan YILDIZ,  Elif YÖYEN

TOP u TÜFENGE KARŞI SİHR ü VEFK: III. MUSTAFA'NIN AK BÜYÜLERİ ve PADİŞAHI BÜYÜYE SEVK EDEN PSİKOLOJİK SEBEPLER

429-455 PDF