SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2023/3 SAYI:47)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2023/3 SAYI:47)

Yazar - Makale  Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Hatice BAŞTÜRK SOYDEMİR

HALK ANLATILARINDAKİ BİLGE TİPİNİN “GÖNÜL DAĞI” ADLI DİZİDEKİ TEMSİLCİSİ: CİRİTÇİ ABDULLAH

1-20 PDF

Eyüb EKMEN,  Belma KEKLİK

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

21-47 PDF

Evren GÖKÇE

1095-1 NUMARALI ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE XIX. YÜZYILIN BAŞLARINDA KEMER-EDREMİD KAZASININ İDARİ YAPISI

48-64 PDF

Semin PAKSOY, Hande ŞAHİN

DETERMINATION of the BANK CLUSTERS WITHIN the SCOPE of the SENSITIVITY to MARKET RISK RATIOS

65-78 PDF

Emel GÜVENÇ

FELSEFİ PERSPEKTİFTEN YAŞLILIK DÖNEMİ

79-105 PDF

Dilek ÜSTÜNKARDEŞLER,  Dilşad GÜZEL

TÜRKİYE’DE ÇEVRİMİÇİ MARKET ALIŞVERİŞİNİN KABULÜ

106-134 PDF

Ferdi SEVİNÇ,  Didem TEZSÜRÜCÜ COŞANSU

BANKA ÇALIŞANLARININ ALGILADIKLARI BİREY-ÖRGÜT UYUMU ve BİREY-İŞ UYUMUNUN SERGİLEDİKLERİ DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

135-156 PDF

Emrah DOĞANAY,  Halil GÖDE

SOKAKTAN EKRANA ÇOCUK OYUNLARI

157-182 PDF

Radhwan Hazım Khalıd KHALID

الولاية في الزواج والقوامة بين الرؤية الجندرية والفقه الإسلامي

183-210 PDF

Ünzüle ŞIK,  Talat DİNAR

ANTALYA HONAMLI YÖRÜKLERİNDE ŞİMDİKİ ve GEÇMİŞ ZAMAN KULLANIMLARI

211-230 PDF

Remziye Gül YURT

TÜRKİYE’DE KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINA ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARININ KATILIMI BİR TERCİH MİDİR ya da ZAMANIN DİNAMİK KOŞULLARININ NİHAİ BİR SONUCU MUDUR?

231-254 PDF

Uğurcan KAÇMAZ

ÖZNELLİĞİN YASI ve KENDİLİĞİN BİLMEZLİK TUTKUSU

255-285 PDF

Mehmet BASALAK

NAEVIUS’UN LATİN EDEBİYATI’NA ETKİSİ ve FRAGMANLARINDAN SEÇMELER

286-302 PDF

Galip TÜRCAN

VÂSIL b. ATÂ’DA SIFATLARIN NEFYİ PROBLEMİ -ŞEHRİSTÂNÎ’NİN el-MİLEL ve’n-NİHAL’İ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

303-321 PDF

Hatice ÇAKIR

SU KİRLİLİĞİNE SU HAKKI PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ: BURDUR ÖRNEĞİ

322-351 PDF

Harun KAPTANER

DEVELOPMENT STATUS of RURAL NEIGHBORHOODS in THE SOUTH AEGEAN REGION in THE CONTEXT of RURAL DEVELOPMENT

352-392 PDF