SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2023/2 CİLT:2 SAYI:46)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2023/2 CİLT:2 SAYI:46)

Yazar - Makale  Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Ümran ENGÜR

OSMANLI’NIN POSTA ve TELGRAF NÂZIRI: OSKAN EFENDİ

1-18 PDF

Ebru SUBAŞI

SİVAS MUTFAĞINA AİT BİR GRUP BAKIR SİNİ

19-39 PDF

İlhan KAYACAN,  Mustafa Zihni TUNCA

HEDONİK TÜKETİM ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

40-58 PDF

Fatih DENİZLİ

YAŞLI ve ENGELLİ BAKIM TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ “FIRSATLAR ve TEHDİTLER”: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

59-75 PDF

Beyza DİKİCİ ÇELİK,  Mehmet Fahrettin ÖNDER

TÜRK HUKUKUNDA ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMADA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU

76-102 PDF

Hasan Can ÇELİK,  Hasan Tevfik MARULCU

DÖRT MEZHEP İMAMININ ÎMÂN TANIMLARI -KELÂM BAĞLAMINDA MUKAYESELİ BİR DEĞERLERNDİRME

103-126 PDF

Aslı TOPUZ

YAYGIN DİN EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN Z KUŞAĞININ İLGİ ve İHTİYAÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ)

127-155 PDF

Yaşar UZUN

ULUSLARARASI YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELENİN YÖNETİLMESİ ODAKLI DENETİM UYGULAMALARI

156-185 PDF

Mevlüt ALTINTOP

YAPAY ZEKÂ/AKILLI ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİYLE AKADEMİK METİN YAZMA: CHATGPT ÖRNEĞİ

186-211 PDF

Dilek ŞENKUL,  Behset KARACA

ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE ULUBORLU KAZASINDA AİLENİN YAPISI ve OLUŞUMU (1856-1876)

212-244 PDF

Asmaa K. M. MUTAIR, Ahmet Muhammet PEŞE

أسباب النسخ في أحكام الشريعة

245-267 PDF

Haticegül EKMEKÇİ,  Özlem GENÇ

LOMBARD-GEPİD MÜCADELESİNİN LOMBARDLARIN İTALYA GÖÇÜNE ETKİLERİ

268-280 PDF

İlyas ATASOY,  Kemaleddin TAŞ

SOSYOLOJİK BİR SORUNSAL OLARAK 1864 KAFKAS GÖÇMENLERİNİN ANADOLU’YA İSKÂNI

281-298 PDF

Şükran ORUÇ, Gözde SUNMAN

YAŞAM AMAÇLARI BELİRLEME ile BİREYSEL KARİYER PLANLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

299-316 PDF

Dilek ALAY,  Erdal EKE

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KRİZ İLETİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

317-337 PDF

Enes BALOĞLU

BİLİM HABERCİLİĞİ ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

338-359 PDF