SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2022/3 SAYI: 44)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2022/3 SAYI: 44)

Yazar - Makale Sayfa  Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Salime Gülay DOĞRU

FELSEFİ ANTROPOLOJİ AÇISINDAN 2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-29 PDF

Selin ŞAHİN

PANDEMİ VE NEŞRİYAT: DİYANET GAZETESİ ve DİYANET AYLIK DERGİ’DE BİR MESELE OLARAK SALGIN HASTALIK

30-52 PDF

Demokaan DEMİREL

MAY CAMERALISM BE EVALUATED under the MERCANTILIST THEORY?

53-73 PDF

Dilek USANMAZ

TÜRKİYE’DE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ ve BÜYÜME İLİŞKİSİ: 2000-2021 DÖNEMİNİN İNCELENMESİ

74-96 PDF

Fatma Dicle KARABINAR,  Oğuzhan ÇARIKÇI

MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN e-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İŞ BULMA KAYGISI

97-117 PDF

Bilal KARABULUT

İSLAMOFOBİ, ZENOFOBİ ve IRKÇILIĞIN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

118-139 PDF

F. Burak YERLİKAYA,  Yakup ALTAN

YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ KAPSAMINDA YENİ KURUMSAL İKTİSAT ANLAYIŞININ KAMU KURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

140-159 PDF

Jiguang DİNG,  Yıbıng DING

محمد بن عبد الله بن إلياس الصيني المؤسس في التعليم الإسلامي ودوره في التبادل الثقافي

160-175 PDF

Okan ÇINAR

2002-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN KARTELLEŞMESİ

176-200 PDF

Ayhan KUŞÇULU

OSMANLI DERGİLERİNDE JAPONYA (1868-1912)

201-228 PDF

Zekai ÖZTÜRK, Dilek UYSAL

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ALGILANAN ETİK LİDERLİK ile DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

229-250 PDF

Suat YILDIRIM,  Süha ÇELİKKAYA

TÜRKİYE’DE İKTİSAT ALANINDA HAZIRLANMIŞ OLAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

251-284 PDF

Fidan ALHAS

ÖRGÜTSEL SİNİZM ve ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DEVLET SU İŞLERİ ÖRNEĞİ

285-310 PDF

Nedime GÜRELİ,  Ahmet TOKGÖZLÜ

SALDA GÖLÜ HAVZASI ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ ÖNERİLERİ

311-350 PDF

Elif Meryem YURDAKUL, Yusuf Ziya ŞİPAL

DENİZ YOLUYLA İHRACAT, BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ ve HAM PETROL FİYATLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

351-368 PDF

Sezer CİHANER KESER,  Hanife Neris YÜKSEL

20. VE 21. YÜZYIL ANITLARINDA İDEOLOJİK SÖYLEMLERE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

369-397 PDF