SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2022/1 SAYI: 42)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2022/1 SAYI: 42)

Yazar - Makale Sayfa  Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Hatice YILDIRIM,  Meltem KARAATLI

YAPAY SİNİR AĞLARI NARX MODELİ ile ELMA ÜRETİM MİKTARININ ÖNGÖRÜLMESİ

1-29

PDF

Ali Murat ALPARSLANi Seher YASTIOĞLUi Ümit IŞIKi Dilara Nihal ÇARIKÇI ÖZGÜL 

YAŞAMIN ANLAM KAYNAKLARI ve PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

30-51 PDF

Tuna BATUHAN

2017 ŞEHİRCİLİK ŞÛRASI KARARLARININ POSTMODERNİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

52-71 PDF

Pınar ÇOMUK,  Serkan ERCOŞKUN

OECD ÜLKELERİNDE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ

72-88 PDF

Semra YILMAZ ÇİLDAM

KENTSEL YEŞİL ALAN ÖRNEKLERİNDEN KEZER KAMPÜSÜ HOBİ BAHÇELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

89-110 PDF

Ülker MEMMEDOVA

ORTA ÇAĞ KÜLTÜRÜNDE AZERBAYCANLILARIN HİZMETLERİ

111-123 PDF

Şerif Fatih AKKAĞIT

ARİSTOTELES’TE İNSAN KAVRAMI

124-151 PDF

Hülya ÖZKAN RIGIDERAKHSHAN

ABD’NİN AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLME SÜRECİNİN YAZILI MEDYADA SUNUMU

152-172 PDF

Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Veli Riza KALFA,  Hatice BAŞKAYA

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İSTATİSTİKSEL ANALİZ

173-197 PDF

Yaşar UZUN

KINALIZÂDE ALİ ÇELEBİ’NİN AHLÂK-I ALÂÎ’SİNDE KAMUDA ERDEM ESASLI ETİK YÖNETİM ANLAYIŞI

198-233 PDF

Tuğçe ERDİNÇ

HEIDEGGER’İN İTİRAZI: KARTEZYEN DÜNYA

234-248 PDF

Hakan TAHTACI

FÂTIMA BİNTİ KAYS ve RİVÂYETLERİ (NAFAKA ve SÜKNÂ MESELESİ)

249-262 PDF

Ercan AKAR,  Muharrem GÜRKAYNAK

BİR KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROGRAMI

263-294 PDF

Petek BİLİM, Mehmet BİLGİN

ÇEVRİMİÇİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ DERSİNİN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ GÖREN PSİKOLOG ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

295-315 PDF

Merve BEYDEMİRü,  Zübeyir BAKMAZ, Müge Seda ATEŞ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE SAĞLANAN MALİ TEŞVİK ve DESTEKLER ile 7263 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

316-347 PDF

Ahmet BÜLBÜL

SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTESİ BAĞLAMINDA BİR GİRDİ OLARAK SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRMESİ

348-364 PDF