SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2021/3 SAYI: 41)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2021/3 SAYI:41)

Yazar - Makale  Sayfa  Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Demet YILMAZ

EDEBİYATIN YERALTINDAN GÖRÜNÜMÜ: ISPARTA’DA FANZİN HAREKETİ

1-31 PDF

Seda ÇANKAYA

KİMLİK ve ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

32-54 PDF

Meral KINAYTÜRK

HÂFIZ ŞÎRÂZÎ DİVÂNINDA BOY MEFHUMU

55-66 PDF

Feyza DOĞRUYOL

ŞİÎ-İMÂMİYYE’DE GAYBET İNANCININ TEMELLENDİRİLMESİ: İLK DÖNEM AHBÂRÎ ve USÛLÎ ARGÜMANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

67-85 PDF

Feleknaz Burcu DEMİR

DEVLET ve VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN SİNİZM ALGISINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

86-98 PDF

Hanife ÖZER

HİÇBİRYER’E DÖNÜŞ’TE SÜRGÜNLÜK DURUMU

99-113 PDF

Gamze TAŞCI,  Süha ÇELİKKAYA

DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA WEB of SCIENCE VERİ TABANININ BİBLİYOMETRİK AĞ HARİTALANMASI ile İNCELENMESİ

114-132 PDF

Emine KARAÇAYIR,  Aslı AFŞAR

BORSA İSTANBUL’DA SERMAYE YAPISI KARARLARI ve ASİMETRİK BİLGİNİN ETKİSİ 

133-154 PDF

Davuthan GÜNAYDIN

YOKSULLUĞUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: NESİLLER ARASI YOKSULLUK DÖNGÜSÜNÜ KIRMAK İÇİN YAKLAŞIMLAR 

155-183 PDF

Burak BUYUN

TÜRKİYE’DE BEKLENEN ENFLASYON ile GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİ

184-203 PDF

Sinan VEZİROĞLU

LÜKSEMBURG UZLAŞISINA GİDEN SÜREÇTE YAŞANANLAR ve GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

204-229 PDF

Müslüm ENGİN

TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇÜN AİLE KURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

230-243 PDF

Muhammed A. AĞCAN,  Tolgahan CEYLAN

DEMOKRASİ ve ÇOĞULLUK: WILLIAM E. CONNOLLY'NİN ÇOĞULLAŞTIRMA ETHOSUNUN İMKAN ve KISITLARI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

244-272 PDF

Füsun ÖZERDEM,  Burhan BARLAS

KOPENHAG OKULU ÇERÇEVESİNDE 2020 ve SONRASI DÜNYA POLİTİKASININ YENİ SORUNU: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve İKLİM GÖÇMENLERİ 

273-302 PDF

Hidayet Gizem ÜNLÜ ÖREN

KÜRESEL EKONOMİDE REKABETÇİ KENTLERİN AVANTAJLARI ve İKİLEMLERİ

303-327 PDF

Zahit Enes ÇAKAR

İBNÜ’L-ARABÎ DÜŞÜNCESİNDE VÜCÛD ve ADEM

328-345 PDF