SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2021/2 SAYI:40)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2021/2 SAYI:40)

Yazar - Makale Sayfa

Dosya

İçindekiler - İç Kapak    

Salman ÖZÜPEKÇE

BİR ŞEHİRSEL TOPONİMİ ARAŞTIRMASI: KİLİS’TE CADDE ve SOKAK İSİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

1-23 PDF

Gülin YAZICI ÇELEBİ,  Feridun KAYA, Müge YILMAZ

COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE MİZAHLA BAŞA ÇIKMA ile SAĞLIK ANKSİYETESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İYİMSERLİĞİN ARACILIK ROLÜ

24-48 PDF

Merve KOÇOĞLU SAZKAYA, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÇALIŞAN SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KURUM İMAJININ ARACILIK ROLÜ: KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

49-76 PDF

Cemile ÇAĞLAR, Hasan Hüseyin ÖZKAN

TÜRKİYE’DE 2010-2020 YILLARI ARASINDA OTİZM ile İLGİLİ YAYIMLANAN MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ

77-97 PDF

Sibel PEKSOY,  Sevil ŞAHİN, İlknur DEMİRHAN, Sena KAPLAN

LİSANS EĞİTİMİ GÖREN SON SINIF ÖĞRENCİLERİN PROFESYONELLİK, GİRİŞİMCİLİK ve LİDERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

98-119 PDF

Salih TAŞDÖĞEN 

TEMSİLSİZ VERGİ OLMAZ İLKESİ BAĞLAMINDA MAGNA CARTA'YA FARKLI BİR BAKIŞ

120-142 PDF

Murat GELERİ

POLİTİK İSTİKRARSIZLIK ve EKONOMİK PERFORMANS: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

143-171 PDF

Elmas Merve MALAS,  Hatice MALAS

COVID-19 DÖNEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DAMGALAMA ve DAMGALANMA ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

172-197 PDF

Muhammet Hamdi MÜCEVHER

ULUSLARARASI PAZARLAR İÇİN YENİ BİR STRATEJİ: HELAL LOJİSTİK

198-209 PDF

Özkan YALÇIN,  Nilüfer NEGİZ

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ DÖNGÜSEL EKONOMİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

210-234 PDF

Vedat YILMAZ, Cüneyt TELSAÇ

YEREL YÖNETİMLER ve KATILIM

235-254 PDF

Semin PAKSOY, Altayeb DAWAI

FTOPSIS ve TOPSIS YÖNTEMLERİ ile SUDAN’IN MAKROEKONOMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

255-271 PDF

Candan ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU

İŞ HUKUKUNDA ESNEKLİK ve MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ

272-305 PDF

Rahman ŞAHİN

PRİŞTİNE ŞEHRİ MAHALLELERİ (1477-1569)

306-329

PDF

Ayşe TEKİN

TARİHTEN GÜNÜMÜZE EPİDEMİLER, PANDEMİLER ve EKONOMİK SONUÇLARI

330-355

PDF

Ahmet Aykut ALTAY,  Gökhan ÇELEN

OSMANLI’NIN KAPİTALİZME GEÇEMEYİŞİNİN GÜNAH KEÇİSİ OLARAK BATI MÜDAHALESİ: 1960’LAR TÜRKİYE SOSYALİZMİNDEN ÖRNEKLER

356-377

PDF