SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2021/1 SAYI:39)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2021/1 SAYI:39)

Yazar - Makale Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Esra AKGÜMÜŞ, Gülpembe OĞUZHAN 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A RESEARCH ON HEALTH WORKERS

1-43 PDF

Mahmut TEKİN, Derya ÖZTÜRK, Nurgül SELEK 

ÜRÜN TEMELLİ YENİLİKÇİĞİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI VE KOMPULSİF SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

44-68 PDF

Kaan Cem GENİŞ 

CHP MUĞLA İL KONGRESİ ZABITLARINDA MARMARİS’E DAİR KAYITLAR (1940-1951)

69-87 PDF

Buket KARATOP, Türkcan KARATOP 

MİMARİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: MUDURNU GELENEKSEL EV MİMARİSİ ÖRNEĞİ

88-99 PDF

Suzan YILDIRIM, Hüseyin CERTEL

DİNÎ DANIŞMANLIĞA KONU OLAN AİLEVÎ BİR SORUN OLARAK PSİKOLOJİK PROBLEMLER 

100-129 PDF

Fuat Ferit YAZAR 

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ UYGULAMALARI

130-153 PDF

Perihan ÖĞDÜM, Hakan ARSLANER 

TÜRKİYE’DE VERGİ MÜKELLEFLERİNİN EĞİTİM DÜZEYİ İLE VERGİ BİLİNCİ İLİŞKİSİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

154-180 PDF

Kübra AKIN TOSUN, Durmuş ACAR 

İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI LİTERATÜR İNCELEMESİ

181-208 PDF

Burcu GEDİZ ORAL, Yusuf YEŞİLKAYA 

KRİPTO PARA İKİLEMİ: KARAPARA AKLAMA VE BİTCOİN

209-239 PDF

Sami ZARİÇ 

1946-60 ARASI DÖNEMDE DEMOKRAT PARTİ İLE ALEVİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

240-262 PDF

A. Aslan ŞENDOĞDU, Ayşe Elif YAZGAN, Özlem KARADAĞ AK 

İŞ STRESİ VE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

263-290 PDF

Muhammet YURTSEVEN,  Haluk SONGUR 

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİNDE YÖNTEM & İSLAM İKTİSAT TARİHİNDE DÖNEMLENDİRME SORUNU

291-323 PDF

Zeynep ÖZCAN 

COVID-19 PANDEMİSİNDE BİRER KANAAT ÖNDERİ OLARAK SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE İNCELEME

324-352 PDF

Nusret ERCEYLAN, Gaye ATİLLA 

HAVACILIK EĞİTİM ORGANİZASYONLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇLERİNİN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞ DOYUMUNUN ARACI ROLÜ

353-379 PDF

Suheyla ERİKLİ 

COVİD-19’UN GENÇ İŞGÜCÜNDE YARATACAĞI OLASI TEHLİKE: YARA İZİ

380-404 PDF

Emmanuel NIZIGIYIMANA, Hidayet Gizem ÜNLÜ ÖREN 

SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE NÜFUSUN REFAHI: YENİ BİR EKONOMİK REFAH MODELİNE GEREK VAR MIDIR?

405-434 PDF