SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2020/3 SAYI:38)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2020/3 SAYI:38)

Makale Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Zekai ŞENOL, Selahattin KOÇ 

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİN PAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

1-16 PDF

Hande KIRIŞIK, Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL 

YAŞLI BAKIMINDA KADIN EMEĞİ

17-41 PDF

Kadir ÖZEMİR, Ramazan NACAR 

YERLİ VE MİLLİ SOSYAL MEDYAYI TERCİH ETME NEDENLERİ

42-69 PDF

Kadriye YILMAZ 

FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN DİBÂCESİ’NDE YİNELEMELERİN ANLAMLA İLİŞKİSİ

70-83 PDF

Bahattin HAMARAT, Özge UYSAL ŞAHİN, Hakan KEVŞEK

OECD, AB VE G-10 ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNE GÖRE BENZERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: BULANIK KÜMELEME ANALİZİ

84-112 PDF

Hüsna TAŞ YETİM 

KAHİRE KONUŞMASINDAN OBAMA DOKTRİNİNE: TEK LİDER İKİ ORTADOĞU TEMSİLİ

113-133 PDF

Adnan KARATAŞ 

KAMU LİDERLİĞİ ROLLERİNİN KAMU PERSONELİNİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRA1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

134-164 PDF

Hayri CENGİZ  Koray ÇETİNCELİ 

TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİ İLE LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

165-185 PDF

Sevim ATİLA DEMİR 

SALGIN SÜRECİNDE YAŞLI NÜFUS, SOSYAL DIŞLANMA VE YAŞ AYRIMCILIĞI

186-201 PDF

Ercan KÜÇÜKESMEN, Ali ŞİMŞEK, Mustafa Erhan TÜRKOĞLU

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ

202-231 PDF

Özlem ERGÜT 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ İLE İŞ DENEYİMİ VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SINIF DÜZEYİNDE İNCELENMESİ

232-252 PDF

Rahile GÜRAN 

OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN SOSYAL DIŞLANMASINI ÖNLEYİCİ- BİR SOSYAL İÇERME ÖRNEĞİ

253-272 PDF

Cüneyt KESBİÇ, Deniz ŞİMŞEK 

OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYONUN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ: SCHUMPETER HAKLI MI?

273-296 PDF

Kerem KARABULUT, Hikmet AKYOL, Kübra KARAKUŞ

DIŞ TİCARET VE TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR: PMG-ARDL VE PANEL KANTİL YAKLAŞIMLAR

297-314 PDF

Gülçin ÖZBAY, Serkan SEMİNT 

GASTRONOMİ TEMALI FESTİVALLERDE KATILIMCI DENEYİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ULUSLARARASI PİŞMANİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ

315-341 PDF