SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2020/2 SAYI:37)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2020/2 SAYI:37)

Yazar - Makale Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Gül Hanım CENGİZ 

19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI ÇOCUK BESLENMESİNDE YAYGIN BİR GELENEK: SÜTANNELİK YA DA SÜTNİNELİK

1-25 PDF

Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Kevser YILMAZ, Murat Kemal KELEŞ 

EVALUATION of MACHINE SELECTION CRITERIA with MACBETH METHOD in A GINNERY FACTORY

26-37 PDF

Leman ÜSTÜNDAĞ, Gültekin AKENGİN 

TV REKLAMLARINDA KULLANILAN GRAFİK TASARIMLARIN MESAJ VE İKNA KAVRAMI ÜZERİNE ETKİSİ

38-65 PDF

Mete KAZAZ, Nihal ACAR 

ELEŞTİREL EKONOMİ POLİTİK BAKIŞ AÇISIYLA EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK

66-83 PDF

Perihan TÜZÜN, Mustafa ÖZTÜRK 

İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGISINDA YÖNETİCİLERİN LİDERLİK TARZLARI VE GÜÇ MESAFELERİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

83-109 PDF

Esra AKSOY, Türker TEKER, Mehmet MAZAK, Turan KOCABIYIK 

KRİPTO PARALAR VE FİYAT İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ İLE BİR İNCELEME

110-129 PDF

Tolga GÜL, Mustafa ÖZTÜRK 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN NEDENLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

130-148 PDF

Hakan DEMİRGİL, Meryem AYTEKİN

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADRESLİ YAYINLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ

149-173 PDF

Koray ÇETİNCELİ, İlker Hüseyin ÇARIKÇI 

İŞ-AİLE ÇATIŞMASI NEDEN VE SONUÇLARI: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

174-192 PDF

Kenan ORUÇ, Ayşe BAŞAĞAĞLU

GRİ TAHMİNLEME İLE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE YATAN HASTA SAYILARININ TAHMİNİ

193-212 PDF

Esad ÇETİN 

NEW APPROACHMENT AT POLITICS: THE CASE OF MACHIAVELLI

213-225 PDF

Serdar ÖZTÜRK, Seher SULUK 

MUTLULUK EKONOMİSİ: G8 ÜLKELERİ AÇISINDAN EKONOMİK BÜYÜME VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

226-249 PDF

Dilek ŞENKUL, Behset KARACA

1053 NUMARALI TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT DEVRİNDE HOYRAN KAZASININ SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

250-279 PDF

İzzet İsmail DUR, Bekir PARLAK 

1980 SONRASI FRANSA ve TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN YEREL YÖNETİM REFORMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

280-301 PDF

Fedayi YAĞAR, Sema DÖKME, Selin COŞKUN 

ÖZ YETERLİK DÜZEYİNİN VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

302-314 PDF

Hasan TUTAR, Duygu TERZİ 

AZERBAYCAN ATASÖZLERİNDE YETKİNLİK YÖNETİMİ: BİR HERMENEUTİK SARMAL ÇALIŞMASI

315-341 PDF