SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2020/1 SAYI:36)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2020/1 SAYI:36)

Yazar - Makale Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Onur AKBULUT, Nesrin ÇOBANOĞLU

TÜRK HUKUKUNDA HAYVANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT VE BU MEVZUATA GÖRE HAYVANLARIN HUKUKİ DURUMLARI 

1-37 PDF

Mercan EFE, Büşra ÜSTÜNDAĞ

KADIN DOSTU KENT YAKLAŞIMI KAPSAMINDA KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BORNOVA ÖRNEĞİ

38-65 PDF

Alper TÜTÜNSATAR, Murat OKCU 

SOSYAL MEDYA SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİ: UYGULAMALAR VE OLAYLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

66-93 PDF

Seda BAYRAKDAR 

BÜTÜN YÖNLERİ İLE YOKSULLUĞUN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE

94-120 PDF

Süleyman ÇAKIR 

TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: İKİ SINIRLI VZA UYGULAMASI

121-130 PDF

Bahar GÜRDİN 

DOĞRUDAN VE DOLAYLI KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARIN ETKİNLİĞİ

131-163 PDF

Seda ACAR, Ömer Faruk ACAR, Koray ÇETİNCELİ 

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK EĞİTİMİNİN VE MESLEKİ UYGULAMA SORUNLARININ İNCELENMESİ

164-176 PDF

Nesrin ÖZCAN, Mustafa Zihni TUNCA 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU SEÇİMİNDE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

177-199 PDF

Okan DAĞ, Meltem KARAATLI 

RESORT OTELLERİN KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

200-232 PDF

Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ

KARAR VERME HATALARI VE KAYNAKLARI: ÖRGÜTSEL KARAR VERİCİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

233-262 PDF