SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2019/3 SAYI:35)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2019/3 SAYI:35)

Yazar - Makale Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Hasan Hüseyin YİĞİT, Aykut SEZGİN 

TÜRKİYE’DE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR MEKÂNSAL BAĞIMLILIK ANALİZİ

1-28 PDF

Niran CANSEVER, Hakan Mehmet KİRİŞ 

OSMANLI DEVLETİ’NDE SON DÖNEM SİYASAL HAREKETLER, PARTİLEŞME VE İDEOLOJİK ARKA PLAN

29-51 PDF

Veysel Murat ERDEM, Selami TURAN 

Şerif Ali'nin Mecmua-i Gazeliyatı'nda Yer Alan Nutuklar

52-82 PDF

Necla YILMAZ, Fatma TAŞ, Dilruba UĞURLUOĞLU 

Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği

83-106 PDF

Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Murat Kemal KELEŞ 

SPOR YÖNETİMİ AÇISINDAN GRİ ENTROPİ TABANLI ROV YÖNTEMİ İLE 4 BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

107-123 PDF

Vesile ÖMÜRBEK, Çiğdem ERK, Sümeyranur HEREK

ÜNİVERSİTELERDE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

124-161 PDF

Gulnihal TOPAY, Ramazan ERDEM 

TÜRKİYE’DE TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNE DAİR KAVRAMSAL BİR İNCELEME

162-183 PDF

Celalettin DİVLEKCİ 

BİR EDİP OLARAK TÂHÂ HUSEYN’İN (İ‘CÂZÜ’L) KUR’AN’A BAKIŞI

184-210 PDF

Halime Göktaş Kulualp 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: KAMU KURULUŞU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

211-230 PDF

Zeynep DEMİRGİL, Ramazan ERDEM 

Meslek ve Kişilik Etkileşiminin Büyük Beşli ve RIASEC Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi

231-248 PDF

Fevzi AKBULUT 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZ PROGRAMI İLE ÖLÇÜLMESİ

249-276 PDF

Osman ŞENOL, Merve KİŞİ, Selin EROYMAK 

OECD SAĞLIK SİSTEMİYLE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

277-293 PDF

Serdar ÖZTÜRK, Baki ÖZSOLAK 

AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX HAVENS, LOBBY AND WELFARE LOSS

294-312 PDF

Ahmet SONGUR, Tuğçe TURAN

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MÜŞTERİ DAVRANIŞINA ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA

313 - 345 PDF

Cuma YILDIRIM 

TÜRKİYE’DE BELEDİYE PERSONEL SİSTEMİNİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

346-372 PDF