SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2019/2 SAYI:34)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2019/2 SAYI:34)

Yazar - Makale Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Büşra YİĞİTOL, Selda BAŞARAN ALAGÖZ

MARKA HİKÂYESİNE YÖNELİK TÜKETİCİ TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

1-28 PDF

İdris TURAN, Ekrem Yaşar AKÇAY, Selim KANAT 

UNDERSTANDING PRIVILEGED PARTNERSHIP DISCOURSE ON THE BASIS OF TURKEY AND THE EUROPEAN UNION RELATION

29-47 PDF

Muhammet Hamdi MÜCEVHER, Ramazan ERDEM 

BAŞARILI YÖNETİCİ VE YÖNETİCİLİK: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

48-77 PDF

Murat ÇUHADAR, Kerime DEMİRBAŞ, Kübra DAYAN

TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kurunun Alternatif Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahminlenmesi

78-103 PDF

İsmail BEKCİ, Ali APALI, Mesut BOZCU

MUHASEBE MESLEK ELEMANLARINDA STRES FAKTÖRÜNÜN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

104-123 PDF

Cemal KAKIŞIM, Timuçin KODAMAN 

AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE ENERJİ DİYALOĞU

124-139 PDF

Kadir ADAMAZ 

Tahrir Defterleri Işığında XVI. Yüzyılda Kayacık Kazasında Yerleşme ve Nüfus

140-162 PDF

İpek CAMUZ BERBER, Elif ELİPEK, Arzu YİĞİT 

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME KAPSAMINDAKİ MALİYET ETKİLİLİK ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

163-180 PDF

Filiz Torun NALBANT, Ahmet Kuntay DEMİRAL 

ÇALIŞMA HAYATINDA BULUNAN “EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR”IN KENDİNİ İŞE VERME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

181-213 PDF

Cem Barlas ARSLAN 

VERGİ PERSPEKTİFİNDEN ERMENİ MESELESİ

214-226 PDF