SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2019/1 CİLT:2 SAYI:33)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2019/1 CİLT:2 SAYI:33)

Yazar - Makale Sayfa Dosya
İçindekiler - İç Kapak    

Merve PAÇACI (EROĞLU), Ramazan ERDEM 

ÖRGÜTLERDE İNFORMAL ROLLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

1-28 PDF

Murat Kemal KELEŞ 

ENTROPİ TEMELLİ ELECTRE III YÖNTEMİ İLE B SEGMENTİ OTOMOBİL MARKALARININ SIRALANMASI

29-50 PDF

Esra GÜVEN,  B. Türker PALAMUTÇUOĞLU, Selin ÇAVUŞOĞLU 

TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

51-81 PDF

Osman ŞENOL,  Aslı METİN,  Kevser SEZER KORUCU 

ÜLKELERİN ÖLÜM GÖSTERGELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

82-103 PDF

Güller ŞAHİN, Levent GÖKDEMİR, Fatih Volkan AYYILDIZ 

TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE KİRLİLİK SIĞINAĞI VE KİRLENME HALE HİPOTEZLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

104-140 PDF

Tolgahan AYDINER 

YENİ KENTSEL SİYASET: DENİZLİ YEREL SİYASETİNİN DEVAMLILIKLARI VE KIRILMALARI

141-165 PDF

Elif GÜRDAL GENÇER 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İNSANİ YARDIM VE SİVİL KORUMA İMAJI

166-187 PDF

Esra KARLIOVA SOYSAL, Adem Ali İREN 

YENİ TEHDİTLER VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ

188-204 PDF

Ahmet GÜNAY, Rukiye ÇELİK 

KARİYER STRESİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE İYİMSERLİK DEĞİŞKENLERİYLE YORDANMASI

205-218 PDF

Burcu ILGAZ YILDIRIM, Fahriye UYSAL, Arzu ILGAZ 

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERSONEL SEÇİMİ: ARAS YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA

219-231 PDF