18 Ocak 2017 Çarşamba

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

 

 

 

 

 

 

 

           Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılında yayın hayatına başlamış, Hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz Nisan ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez on-line ve basılı olarak okurlara sunulmaktadır. Sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslar arası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmak dergimizin nihai amacıdır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir.